توپ بازیکن برنامه استقلال قرارداد استقلال

توپ: بازیکن برنامه استقلال قرارداد استقلال روز گذشته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جداسازی گازهای گلخانه‌ای چاه نفت و گاز با آسفالت

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، جیمز تور شیمیدان آزمایشگاه رایس با استفاده از آسفالت گیلسونیت ارزان قیمت و افزودن آب به آن ماده ای تولید کرده که می تواند گاز گل

جداسازی گازهای گلخانه‌ای چاه نفت و گاز با آسفالت

جداسازی گازهای گلخانه ای چاه نفت و گاز با آسفالت

عبارات مهم : حرارت

پژوهشگران دانشگاه رایس راهی جهت جذب کربن دی اکسید به وسیله آسفالت ارائه کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، جیمز تور شیمیدان آزمایشگاه رایس با استفاده از آسفالت گیلسونیت ارزان قیمت و افزودن آب به آن ماده ای تولید کرده که می تواند گاز گلخانه ای جذب کند.

جداسازی گازهای گلخانه‌ای چاه نفت و گاز با آسفالت

این مواد در دمای محیط و تحت فشارهایی که معمولا در چاه ها وجود دارد عملکرد خوبی خواهند داشت. با کم کردن فشار نیز کربن دی اکسید آزاد شده است تا جهت سایر مصارف صنعتی ذخیره شود و به فروش برسد و یا جهت پمپاژ دوباره از آن استفاده شود.

گاز طبیعی در چاه معمولا مشمول بر سه تا هفت درصد کربن دی اکسید است که در بعضی از نقاط ممکن است تا 70 درصد دی اکسیدکربن وجود داشته باشد. به طور سنتی در تولید نفت و گاز از دو روش جداسازی استفاده می کنند. در روش اول که روشی فیزیکی است از طریق غشاء یا جاذب های جامد مانند زئولیت یا کربن متخلخل استفاده می شود و در روش دوم که روش شیمیایی است از فیلتر مایع آمین مشتق شده است از آمونیاک استفاده می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، جیمز تور شیمیدان آزمایشگاه رایس با استفاده از آسفالت گیلسونیت ارزان قیمت و افزودن آب به آن ماده ای تولید کرده که می تواند گاز گل

اما هر دو روش فیزیکی و شیمیایی مشکلاتی دارند، هر چند روش شیمیایی بهتر از روش فیزیکی است ولی هزینه های استفاده از آن اوج است.

با استفاده از ماده تازه در روش شیمیایی جذب کربن دی اکسید زیاد کردن خواهد یافت و نیاز به حرارت نیز ندارد. پوشش سطوح منافذ با آب نیز جذب شیمیایی را ضعیف و جذب فیزیکی مواد را نیرومند تر خواهد کرد.

وی گفت: این سیستم جذب نوسانی فشار به علت اندازه کوچک و استفاده از فشار موجود در چاه و بی نیازی از گرما بسیار سودمند خواهد بود.

جداسازی گازهای گلخانه‌ای چاه نفت و گاز با آسفالت

آب در گیلسونیت در شکل هیدرات درون میکروساختارهای ریز زیاد کردن یافته و به طور قابل توجهی باعث زیاد کردن میزان جذب کربن دی اکسید می شود. دانه های میکروپورهایی که 23 آگستروم هستند بسیار بزرگتر از مولکول های نشانه بوده، در نتیجه اضافه کردن آب منافذ را شدت یافتن و حجم منافذ را که مولکول ها باید از آن عبور کنند کم کردن می دهد.

طی چند دوره آزمایش در فشارهای متفاوت و درجه حرارت بین انجماد و 50 درجه سلسیوس دما کم کردن این مواد بسیار ناچیز بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، جیمز تور شیمیدان آزمایشگاه رایس با استفاده از آسفالت گیلسونیت ارزان قیمت و افزودن آب به آن ماده ای تولید کرده که می تواند گاز گل

محققان دریافتند که حدود یک درصد وزن آب طی تناوب از بین می رود، ولی این مقدار آب تعیین کننده گاز طبیعی است که احتمالا جایگزین آب می شود.

نتایج این تحقیق در نشریه Nature Energy انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: حرارت | آسفالت | استفاده | شیمیایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs