توپ بازیکن برنامه استقلال قرارداد استقلال

توپ: بازیکن برنامه استقلال قرارداد استقلال روز گذشته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث زندان و دیه، آخر معمای قتل راننده اتوبوس

9 عضو یک خانواده که متهم هستند با همدستی هم راننده اتوبوس را کشته‌اند، دیروز با حکم قضایی به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند. 

زندان و دیه، آخر معمای قتل راننده اتوبوس

عبارات مهم : زندان

9 عضو یک خانواده که متهم هستند با همدستی هم راننده اتوبوس را کشته اند، دیروز با حکم قضایی به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند.

به گزارش جام جم، 13 خرداد93 به پلیس پاکدشت خبر رسید راننده یک اتوبوس به نام حمید، پشت فرمان خودرویش در بزرگراه پاکدشت کشته شده است است.

شواهد نشان می داد حمید در حالی که به سمت کریم آباد در حرکت بود مورد حمله چند مرد ناشناس قرار گرفته و آنها بعد از زخمی کردن وی با ضربه های قمه و چاقو، با شلیک گلوله مرتکب قتل شده است و گریخته اند. پلیس به تحقیق ازآشنایان مقتول پرداخت و به اختلاف های حمید با اعضای یک خانواده بر سر معامله زمینی در پاکدشت پی برد .

زندان و دیه، آخر معمای قتل راننده اتوبوس

وقتی در بررسی ها مشخص شد مرد جوانی به نام فرهاد که از اعضای همین خانواده بود پیش از این حمید را ترساندن به فوت کرده بود، وی بازداشت شد ولی خودش را بی گناه خواند.

از سوی دیگر پسر عموی فرهاد در بازجویی های پلیسی گفت پسرعمویش چند روز قبل تفنگی به او داده بود تا آن را پنهان کند. با به دست آمدن این سرنخ، فرهاد، برادرش فرشاد و

9 عضو یک خانواده که متهم هستند با همدستی هم راننده اتوبوس را کشته‌اند، دیروز با حکم قضایی به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند. 

هفت عضو دیگر خانواده ارزش به اتهام همکاری در قتل بازداشت شدند.

در حالی که 9 متهم منکر دست داشتن در قتل بودند، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد و آنها به ریاست قاضی بوئینی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستادند.

در جلسه دادگاه چهار فرزند قربانی جهت عاملان جنایت حکم قصاص خواستند. سپس فرهاد که بازداشت بود، پشت تریبون ایستاد و منکر قتل شد.

زندان و دیه، آخر معمای قتل راننده اتوبوس

وی گفت: من همراه پدر، برادر، عمو و عموزاده هایم همگی ضایعات جمع می کردیم و با خاوری که شریکی خریده بودیم آن را به یک کارخانه بازیافت می بردیم و می فروختیم. شبی که حمید پشت فرمان خودرویش کشته شد، ما همگی ضایعات را بار کامیون کردیم و با هم به کارخانه بردیم. برابر در کارخانه چون من و برادرم، فرشاد خسته بودیم از خاور پیاده شدیم. ما پشت دیوار کارخانه خوابیدیم و پدر، عمو و عموزاده هایم همگی داخل کارخانه رفتند. نیمه شب بود که عمویم تماس گرفت تا ما هم جهت کمک به آنجا برویم. من و برادرم به کارخانه رفتیم و ضایعات را که شش تن وزن داشت بعد از وزن کشی از خاور خالی کردیم و به منزل برگشتیم. من از همان هنگامی که که به اتهام قتل بازداشت شدم، گفته بودم بی گناهم.

وقتی قضات دادگاه، فیلم دوربین مداربسته کارخانه را به متهم نشان دادند و علت عدم حضور وی و برادرش را در کارخانه پرسیدند، فرهاد گفت: من و برادرم در کارخانه حضور داشتیم ولی نمی دانم آیا بخشی از فیلم دوربین مداربسته به دادگاه ارائه شده است که ما در آن حضور نداریم.

9 عضو یک خانواده که متهم هستند با همدستی هم راننده اتوبوس را کشته‌اند، دیروز با حکم قضایی به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند. 

فرهاد به قضات دادگاه گفت: هنگامی که بازداشت شدم فرزندم چهار ماهه بود ولی حالا نزدیک به چهار سال دارد. من از این اوضاع خسته شده است ام و دیگر تحمل زندان را ندارم، تقاضا دارم سریعتر آزاد یا اعدام شوم.

فرشاد نیز منکر دست داشتن در قتل شد و حرف های برادرش را تائید کرد. سپس هفت متهم دیگر که با وثیقه آزادند منکر اتهام معاونت در قتل شده است و گفتند بی گناه هستند.

زندان و دیه، آخر معمای قتل راننده اتوبوس

در آخر جلسه قضات وارد شور شدند و آخر دیروز بعد از بررسی موشکافانه پرونده و با توجه به مدرک های موجود، فرهاد و برادرش را هر یک به ده سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. هفت متهم دیگر نیز به اتهام معاونت در قتل به سه سال زندان محکوم شدند.

واژه های کلیدی: زندان | اتوبوس | دادگاه | راننده | بازداشت | خانواده | کارخانه | بازداشت شدن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs