توپ بازیکن برنامه استقلال قرارداد استقلال

توپ: بازیکن برنامه استقلال قرارداد استقلال روز گذشته اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی گزارش آن‌قدر منفی بود که انگار همه باید مهاجرت کنیم / واکنش محسن‌هاشمی به گزارشی راجع به تهران

رئیس شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به گزارش معاون برنامه‌ریزی شهرداری گفت: گزارش آن‌قدر منفی بود که انگار همه باید از پایتخت کشور عزیز

گزارش آن‌قدر منفی بود که انگار همه باید مهاجرت کنیم / واکنش محسن‌هاشمی به گزارشی راجع به تهران

واکنش محسن هاشمی به گزارشی راجع به تهران: گزارش آن قدر منفی بود که انگار همه باید مهاجرت کنیم

عبارات مهم : ایران

رئیس شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به گزارش معاون برنامه ریزی شهرداری گفت: گزارش آن قدر منفی بود که انگار همه باید از پایتخت کشور عزیزمان ایران مهاجرت کنیم.

ایلنا نوشت: در سی وپنجمین جلسه شورای شهر محسن هاشمی (رئیس شورای شهر) در تصویر العمل به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در گزارش شما مزیت های پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح نشده است.

گزارش آن‌قدر منفی بود که انگار همه باید مهاجرت کنیم / واکنش محسن‌هاشمی به گزارشی راجع به تهران

او ادامه داد: نشانه مهم ما این است که ضعف ها برطرف شده است ولی گزارش شما آنقدر منفی بود که انگار باید همه از پایتخت کشور عزیزمان ایران مهاجرت کنیم.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به حجت میرزایی افزود: به نظر من باید در برنامه سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روی مزیت های شهر بخش خاص ای باز کنیم.

رئیس شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به گزارش معاون برنامه‌ریزی شهرداری گفت: گزارش آن‌قدر منفی بود که انگار همه باید از پایتخت کشور عزیز

هاشمی در ادامه؛ جلسه شورا را در ساعت 11 به آخر رساند. این در حالی است که به علت بیماری بعضی از اعضا، سی وپنجمین جلسه شورا تا ساعت 30/9 دقیقه به صورت رسمی شروع به کار نکرد.

هاشمی در تشریح علت آخر زودهنگام جلسه گفت: امروز در ریاست جمهوری جلسه خاص ای برگزار می شود که من حتما باید در آن حضور داشته باشم و از آنجا که آقای امینی (نایب مدیر شورا) بیمار بودند و نمی توانیم اداره جلسه را به ایشان واگذار کنیم، این جلسه به اتمام می رسد.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | مهاجرت | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs